กศน.อำเภอหนองหิน ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับไปกับวิทยุออนไลน์บ้านทุ่งพัฒนา อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อความสนุกกับเสียงเพลงลูกทุ่ง และธรรมะยามเช้า รับฟังและชมได้ทุกวันทุกคืน

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

แนะนำหนังสือดีปลูกอ้อย 100 ตัน/ไร่

วัน ศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2553 ที่ผ่านมา ดร.ประเสริฐ ต ปนียางกูร เลขาธิการ 
คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธานเปิดงาน “ โครงการปลูก อ้อย 
100 ตัน/ไร่ ” ซึ่งเป็นความร่วมมือของสำนักงาน คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล 
ทราย และกลุ่มโรงงานน้ำตาลวังขนาย ณ แปลงทดลองปลูกอ้อย บ้านคณฑี ต. 
หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ถือเป็นโครงการนำร่องนวัตกรรมใหม่ เพื่อช่วย 
ให้เกษตรกรไทยปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกอ้อยแบบดั้งเดิมที่เคยปฏิบัติ ตามๆกันมา 
โดยทดลองปลูกอ้อย 1 ไร่ 60 แถว ให้ได้จำนวนต้นอ้อยทั้งหมดประมาณ 
64,000 ต้น และได้น้ำหนักอ้อยที่คาดไว้ประมาณ 80-100 ตัน แปลงทดลองนี้ 
ถือเป็นแรงจูงใจส่งเสริมให้เกษตรกรไร่อ้อย ตระหนักถึงการดูแลเอาใจใส่ไร่ของตน 
อย่างจริงจัง ตามหลักวิธีการดูแลที่ถูกต้อง ก็จะได้อ้อยที่มีผลผลิตดีและได้ 
มาตรฐาน ซึ่งการปลูกอ้อยด้วยวิธีใหม่นี้ 

กลุ่มวังขนายตั้งเป้าหมายในการทดลองปลูกให้ได้ผลผลิต 100 ตันต่อไร่ ทั้งนี้ ก็ 
ต้องขึ้นอยู่กับความละเอียด ดูแลเอาใจใส่ ขยัน และประสบการณ์ของเกษตรกร 
ด้วย สำหรับหัวใจหลักของการปลูกอ้อย 100 ตันต่อไร่นั้น ขึ้นอยู่กับการเตรียมดิน 
พันธุ์อ้อย น้ำ ปุ๋ย และแปลงอ้อยควรอยู่ห่างไกลจากแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ เพื่อ 
หลีกเลี่ยงสารเคมี 
ที่มาข้อมูล : เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ กลุ่มวังขนาย อ้อยสูตร 100 ตันต่อไร่

การที่จะทำให้ผลผลิตอ้อยได้มากถึง 100 ตันต่อไร่นั่น จะต้องมีต้นอ้อยทั้งหมด 64,000 ต้นต่อไร่ น้ำหนักอ้อย 1.57 กิโลกรัมต่อต้น ที่ดิน1ไร่ มีพื้นที่ 40x40 เมตร มีร่องอ้อยปลูกอ้อย 40 ร่องใน 1 ร่องต้องปลูกอ้อยให้ได้ 1,600 ต้น แสดงว่า แต่ละต้นจะห่างกันแค่ 2.5 เซนติเมตร (ถี่มากๆ ยังกับต้นข้าว)

ความคิดส่วนตัวผมคิดว่าเป็นไปได้ในการทดลองและทำได้กับนายทุนรายใหญ่ที่มีเงินทุนมากพอที่จะจ้างแรงงานหรือทำได้กับชาวไร่ที่ขยัน กล้า บ้าที่จะทำอะไรแปลกใหม่ไม่จมปรักกับวิธีการเดิมๆ แต่ก็ยังมองไม่เห็นว่าจะสามารถเผยแพร่ให้ชาวไร่ส่วนมากทำให้ได้ผลจริงได้อย่างไร บทความหน้าผมจะนำเสนอหลักและวิธีการที่จะทำให้เกิดผลได้จริงในทางปฏิบัติของการปลูกอ้อย 100 ตันต่อไร่


เพลงคิดฮอดจนซอดแจ้ง"ทอมมี่ วงษ์อักษร"

วันเสาร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2553

เพลงกบเฒ่า ธันวา ศรีธนู ร้องให้ฟัง


เพลงกบเฒ่า ธันวา ศรีธนู ร้องให้ฟัง
จากวิทยุออนไลน์ กศน.อำเภอหนองหิน

สูตรนำหมักชีวภาพจากมะเฟือง


สูตรนำหมักชีวภาพจากมะเฟือง
จากชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนอินทร์บุรี สิงห์บุรี

สูตรน้ำหมักชีวภาพสูตรชำระล้าง


สูตรน้ำหมักชีวภาพสูตรชำระล้าง
จากชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนอินทร์บุรี สิงห์บุรี

สูตรนำหมักชีวภาพเร่งการเจริญเติมโตของพืช


สูตรนำหมักชีวภาพเร่งการเจริญเติมโตของพืช
จากชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนอินทร์บุรีสิงห์บุรี

น้ำดื่มลูกยอ

น้ำดื่มลูกยอ
กศน.อำเภอหนองหิน เผยแพร่ จากชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนอินทร์บุรีสิงห์บุรี

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

เพลงคนทำทาง


เพลงคนทำทาง
                                                                                                      วิทยุออนไลน์ กศน.อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2553

เกี่ยวกับ CMS | ต้มยำทำweb.com

เกี่ยวกับ CMS ต้มยำทำweb.com

การเขียน comment บน CSS | ต้มยำทำweb.com

การเขียน comment บน CSS ต้มยำทำweb.com

CSS เบื้องต้น #1 : เกี่ยวกับ CSS | ต้มยำทำweb.com

CSS เบื้องต้น #1 : เกี่ยวกับ CSS ต้มยำทำweb.com

บทความที่ได้รับความนิยม